Hızlı İletişim Formu

Yabancılara Sağlık Sigortası ve ücretleri (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

SAĞLIK SİGORTASI

GENEL BİLGİ

Türkiye’nin taraf olduğu, iki ve ya çok taraflı sosyal güvenlik antlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, bir yıllık ya da daha uzun sürelik oturma izni başvurularında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası sisteminden faydalanmayan yabancıların, yatarak tedaviyi yada ayakta tedaviyi ve medikal harcamaları karşılayan özel sağlık sigortasının olması gerekir.

Sigorta Kanunu 6458 sayılı kanunun 15. Maddesi’nde belirtildiği üzere, Türkiye’de ikamet eden gerçek ve ya tüzel kişi, bir Türk sigorta şirketi/işbirliği ya da yabancı bir sigorta şirketinin Türk şubesine yerel risklerini sigortalatmalıdır.

Tüm gerekliliklerin yerine getirildiği durumlarda, 18 yaş altı (aile sağlık sigortası kapsamına girmeyen) ve 65 yaş üstü yabancıların, oturma izni başvurularında özel sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

Genel Sağlık Sigortası’na kaydolmak isteyen yabancı öğrenciler, eğitim kurumlarına kayıt yaptırdıktan sonraki üç ay içerisinde sigorta başvurusunda bulunabilirler. Genel Sağlık Sigortası’na kaydolmamış öğrenciler, yatarak tedaviyi ya da ayakta tedaviyi karşılayan yıllık özel sağlık sigortası çıkarmalıdırlar.

 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 Sigorta sahibinin pasaport fotokopisi

Sigorta yapılacak kişinin baba adı (2018)

Sigorta yapılacak kişinin adresi (2018)

SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN İPTALİ

Sigorta sahibi, sağlık sigortası poliçesini;

Oturma izni süresini kapsayan yeni bir sigorta poliçesinin sunulması durumunda,

Otuma izninin iptali durumunda,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda tanımlanan Genel Sağlık Sigortası’na kayıt yapıldığını gösteren belgelerin sunulması durumunda iptal edebilir.

Fiyatlar için tıklayınız

https://www.oturmaiznisagliksigortasi.com