Hızlı İletişim Formu

Yabancı Ortaklı Şirket Kurulumu (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

Ülkemizde yabancıların Türk vatandaşları ile; şahıs, uluslararası şirket veya ortaklı şube kurulumunun yasal prosedürlerini, uzman ve profesyonel ekibimizin yanı sıra, avukatlarımız ve mali müşavirlerimiz ile en kısa sürede tamamlayarak şirket veya iş yerinizi faaliyete geçirmekteyiz.

 Yabancı ortaklı şirket kuruluşu; konusunda normal şirket kuruluşu evraklarının yanı sıra bazı özel belgeler ve bilgiler gerekmektedir. Bunlar dışında yerli ortaklı şirket kuruluşu ile aynı belgeler hazırlanacak ve aynı süreç takip edilecektir.

 Yabancı ortak gerçek kişi ise;

Ortağın Türkçeye çevrilmiş pasaportunun noter tasdikli kopyası

Ortağın vesikalık fotoğrafı

Ortağın Vergi numarası

Ortağın oturma izni (varsa)

Kira sözleşmesi

Vekaletname

 Yabancı ortak tüzel kişi ise;

 Şirketin Türkiye’de şirket kuruluşuna ortak olabilmesi için alacağı genel kurul kararı

Tüzel kişi müdür atanacaksa bunun için müdür atama kararı

Şirketin Ticaret Sicil Belgesi

Şirketin yetki yazısı

 Şirket ortaklarının Türkiye’de herhangi bir bankada daha önce hesap açtırmış olmaları işlemleri hızlandıracaktır. Eğer hesap açılmadıysa daha önce şirketi kuruluşu için öncelikle  pasaport ile bankaya başvurup hesap açılması konusunda bir sorunun olup olmadığı araştırılmalı. 

KRİTERLER

Yabancı ortaklarla şirket kurarken, yabancı ortaklar ve şirketin yabancı yöneticileri için çalışma izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Şirket çalışma izni almak için aşağıdaki şartları sağlamalıdır.

Yeni kanunlara göre, anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmemesi ve limited şirketlerin yabancı ortaklarının bu şirketlerde yetki sahibi olmaması durumunda çalışma izni şartı ortadan kaldırılmıştır.

-Yabancılar, Türkiye’de % 100 hissedar olarak bir şirket kurabilir veya devralabilir yada % 40’tan az olmamak kaydıyla (çalışma izni için), herhangi bir şirketin ortağı olabilirler.

-Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satış tutarının en az 800.000 TL olması yada son yılın ihracat miktarının en az 250.000 Dolar olması gerekmektedir.

-Çalışma izni talep eden şirkette, her yabancı ortak için en az 5 (beş) Türk Vatandaşının çalıştırılması zorunludur. Çalışma izni isteyen yabancı şirket ortakları için, çalışma izninin 1. yılının son altı ayında beş Türk çalışan olması şartı aranmaktadır. Aynı şirkette birden fazla yabancı için çalışma izni isteniyorsa, çalışma iznini alan ilk yabancı çalışandan sonra her yabancı için 5 (beş) Türk Vatandaşının istihadam edilmesi gerekmektedir.

 Çalışma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler 

 İş sözleşmesi

Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi

Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış bir önceki yıla ait BilançoTablosu

Şirket’in en son fon ve ortaklık yapısını gösteren Ticari Sicil Gazetesi

Vekaletname

Oturma izni (en az 6 aylık)

Kimlik bilgilerini gösteren pasaport fotokopisi

Türkçe noter tasdikli diploma veya mezuniyet belgesi

Şirketin Sosyal Güvenlik numarası

Yabancı ortağın telefon numarası

Yabancı ortağın medeni durumu

Yabancı ortağın yurt dışındaki ikametgah adresi

Yabancı ortağın yurt içinde ki ikametgah adresi