Hızlı İletişim Formu

EV HİZMETLERİ SEKTÖRÜ (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

EV HİZMETLERİ GENEL ŞARTLAR

Evinde 15 (ON BEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir.

Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞ BEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.

65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci dereceden akrabalar, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı bakıcıya çalışma izni alabilirler.

YURT İÇİ İLK BAŞVURUDA  İŞVERENDEN İSTENEN BELGELER

Belirli Süreli İş Sözleşmesi iki nüsha düzenlenir

İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi

İşverenin vukaatlı nüfus kayıt örneği 

İşverenin KEP adresi ve Elektronik imzası

İlgili makamdan alınmış (muhtarlık) oturulan adresi belirtir belge

YURT İÇİ İLK BAŞVURUDA YABANCIDAN İSTENEN BELGELER

En az 6 aylık oturma izni

Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)

Yabancıya ait pasaport fotokopisi (Latin alfabeli değil ise Türkçe tercüme gereklidir.)

Yabancıya ait bir adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

Yabancının okuduğu okul diploma fotokopisi

 YURT DIŞI  İLK BAŞVURUDA  İŞVERENDEN İSTENEN BELGELER 

Referans numarasının konsolosluktan alınmasından sonra en fazla 10 gün içinde,

Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)

İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi

İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi (Detaylı)

İşverenin KEP adresi ve Elektronik imzası

iş verenin gelir beyanı (Bodro, kira geliri vb.)

YURT DIŞI İLK BAŞVURUDA YABANCIDAN İSTENEN BELGELER

Referans numarasının konsolosluktan alınmasından sonra en fazla 10 gün içinde,

Konsolosluk referans numarası

Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) iki nüsha düzenlenir

Yabancıya ait pasaport fotokopisi (Latin alfabeli değil ise Türkçe tercüme gereklidir.)

Yabancıya ait bir adet fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)

Yabancının okuduğu okul diploma fotokopisi