Hızlı İletişim Formu

SAĞLIK SEKTÖRÜ (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

Türkiye’de faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşları, yabancı uyruklu doktor çalıştırmak isterlerse öncelikli olarak bu doktorun ön izin belgesi edinmesi gerekir.

Ön izin belgesi, yabancı doktorun ikamet ettiği ildeki sağlık müdürlüğünden alınır. Bu belge ortalama 7-10 gün arasında başvuruyu yapan özel sağlık kuruluşuna gönderilir.

 Türkiye’deki bir üniversiteden mezunsa aşağıda belgelere sahip olmak zorundadır:

Başvuru yurt içi ise 6 aylık oturma izni

Başvuru yurt dışı ise  Referans numarasının konsolosluktan alınmasından sonra en fazla 10 gün içinde,

İş sözleşmesi,

Mes’ul müdür dilekçesi (Ön izin belgesinin talep edildiğini gösterir yazı)

Çalışma başvurusunda bulunan yabancı doktorun dilekçesi

Doktor ve özel sağlık kurumu arasında imzalanan hizmet sözleşmesi (Sözleşme eki ile birlikte) (mesai saatleri ve ücretlerin belirtildiği sözleşme)

Yabancının diplomasının aslı ve fotokopisi (Bu belgede “Aslı gibidir.” ibaresi bulunmak zorundadır.)

Pasaport aslı ve fotokopisi

2 adet fotoğraf

Oturma izni kartının fotokopisi

Yabancı uyruklu doktorun ikametgah belgesi

E-imza

Türkiye dışındaki bir üniversiteden mezunsa aşağıdaki belgelere sahip olmak zorundadır:

Başvuru yurt içi ise 6 aylık oturma izni

Başvuru yurt dışı ise  Referans numarasının konsolosluktan alınmasından sonra en fazla 10 gün içinde,

Mes’ul müdür dilekçesi (Ön izin belgesinin talep edildiğini gösterir yazı)

Çalışma başvurusunda bulunan yabancı doktorun dilekçesi

Doktor ve özel sağlık kurumu arasında imzalanan hizmet sözleşmesi (Sözleşme eki ile birlikte) (mesai saatleri ve ücretlerin belirtildiği sözleşme)

Yabancının diplomasının aslı ve fotokopisi (Bu belgede “Aslı gibidir.” ibaresi bulunmak zorundadır.)

Pasaport aslı ve fotokopisi

2 adet fotoğraf

Oturma izni kartının fotokopisi

Yabancı uyruklu doktorun ikametgah belgesi

Türkiye dışındaki bir üniversiteden mezun olan yabancı uyruklu doktorun, ibraz etmesi gereken diğer evraklar daha bulunmaktadır.

İlgili kurum tarafından yabancı doktorun diplomasının ve uzmanlık belgesinin denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge

Yabancı doktorun, vatandaşı olduğu ülkenin sağlık bakanlığı ya da büyükelçiliği tarafından kanunen mesleğini icra etmeye engel bulunmadığına dair resmi belge

Özel sağlık kuruluşu ve yabancı doktor arasındaki belirli süreli iş sözleşmesi (Bu belgede doktorun maaşı da belirtilmek zorundadır)

Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavından en az B notuna sahip olduğunu gösteren belge. (Bu belge 1 yıl içinde ibraz edilebilir.)

Bu belgeler özel sağlık kuruluşu tarafından il sağlık müdürlüğüne sunulur. Yabancı doktorun belgelerini hazırlayıp istihdam edilmek istediği özel sağlık kuruluşuna teslim etmesi yeterlidir.