Hızlı İletişim Formu

YABANCI YATIRIM ORTAKLIK

Hava Durumu

Ankara Pazar Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı En yüksek 23°C En düşük 14°C

Anket
Web sitemizi beğendiniz mi? Bilgiler yardımcı oldu mu?

Evet
Hayır
Yorum Yok
--counter--
Çalışma Oturma İzni

ŞİRKET ORTAĞI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ ALMA ŞARTLARI

Yabancı sermayeli şirketler için çalışma izni uygulamaları 4875 numaralı Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu kapsamında değil, 4817 numaralı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Yönetimde ve çalışma amaçları yetkisi olmadan sadece sermaye ortağı olan kişiler, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu’nun da amacı “iş” olarak belirleyemez. Bununla beraber, şirketin operasyonlarında aktif olarak rol alan iş ortaklarının çalışma izni almaları gereklidir. Bir yabancı iş ortağı olarak çalışma izni yapabilmek için, işverenler tarafından sağlanması gereken uygunluk kriterlerine ek olarak, yabancı iş ortağının sermaye hissesi toplam sermayenin %20’sinden az olamaz ve en az 40.000 TL olmalıdır. Yabancı iş ortağı çalışma izni başvurularında, yabancı çalışan kota sistemi son altı ay içinde bir yıllık çalışma izni sağlanmışsa gereklidir. Bu sebeple, yabancı iş ortaklarının iş yerinde 5 Türk tam zamanlı çalışan kriterlerini ilk başvuruda sağlamaları gerekmemektedir

Yeni kanuna göre anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler. Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir. Şirket kuruluşundan itibaren altı ayın dolmasına müteakip, 5 adet Türk vatandaşı çalıştırmak zorundadır, 5 adet Türk vatandaşı çalıştırmayan şirketin yabancı ortağı için, uzatma başvurusu bakanlık tarafından ret edilir. Şirket kurulumun tarihinin 6 aydan fazla olması durumunda ise kurulmuş ve yabancı ortağı olan şirketin çalışma izni alabilmesi için ödenmiş sermayesinin en az 100 bin TL olması gerekmektedir ve 5 Türk çalıştırması gereklidir. Ödenmiş sermayenin 100 bin TL olmaması durumunda ise geçmiş dönem cirolarının 800 bin tl ve üzeri olması gerekmektedir.

Şirket müdürü yabancı uyruklu ise o kişinin çalışma izni alması zorunludur.

Yabancı ortağın, Türkiye de geçerli bir ikamet tezkeresi bulunması durumunda yurt içinden, ikamet tezkeresi olmaması durumunda vatandaşı olduğu ülkenin Türk büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır. Suriye vatandaşları, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuveyt deki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla Yurt dışı çalışma izni başvurusu için gerekli olan referans numaralarını alabilirler.

En çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de, birinci senenin sonunda yapılan çalışma izni uzatma başvurularında, şirketin, SGK, VERGİ, BAĞKUR borcu bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Şirket ortağı çalışma izni yurt içi başvurularında istenilen bilgi ve belgeler

İş sözleşmesi

Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi

Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço

Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Vekâletname

E-imza

 Yabancı ortaktan yurt içi başvuruda İstenen Belgeler

Yurt içi başvuru ise İkamet tezkeresi(En az 6 aylık)

Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti

Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi

1 adet fotoğraf

Yabancının telefon numarası

Yabancının medeni hali

Yabancının yurtdışı ikamet adresi

Yabancının yurtiçi ikamet adresi

Yabancı şirket ortağı yurt dışı başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler

fotoğraf

Konsolosluk başvuru numarası

Belirli Süreli İş sözleşmesi

Sabıka kağıdı

Doğum belgesi

Ticaret sicil gazetesi

Vergi Levhası

İmza Sirküleri

Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi

Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço

Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Vekâletname

İlk başvuruda çalışma izinler bir senelik olarak verilmektedir, birinci senenin dolmasına iki ay kala uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Uzatma başvurularında şirketin, vergi, SGK, Bağ-kur borçlarının bulunmaması, prim ödemelerin tam olarak gösterilmiş olması gerekmektedir.