Hızlı İletişim Formu

AİLE OTURMA İZNİ (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Aile ikamet İzni türünde kanun koyucu destekleyiciyi sadece Türk vatandaşıyla sınırlı tutmamış, Yalnız Türk Vatandaşı ile evli olan yabancılar değil, aynı zamanda Türkiye’de yasal ikamet izni olan yabancılar ile mülteciler ve ikincil koruma sahibi yabancılarla evli yabancılar da başvuruda bulunabilir. Destekleyici kendi üzerinden eşine ikamet izni alabileceği gibi kendi çocukları ile eşine bağlı ama kendisinden olmayan çocuklarına da Türkiye’de oturma izni alabilir.

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

a) Yabancı eşine,
b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, aile ikamet izni düzenlenebilir.


Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.

Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

 Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir:

- Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa,
(Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.)

- Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,

- Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.

Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

- Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.

- Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

  Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir? 


Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.


- Destekleyicide aranan şartlar;
  Destekleyicinin;

tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası olması

fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması,

son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi,

en az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması

 

  - Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartlar

 Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi,

belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması,

eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması,

anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi,

evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olmasıAile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?
Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

 - Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

 - Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

  hallerinde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 

Türk Vatandaşıyla Evli Olan Yabancılardan İstenen Belgeler:

 

 • İkamet İzni Formu
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi
 • 4 Adet fotoğraf
 • Evlilik Cüzdanı
 • Destekleyici eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Destekleyicinin eşi
 • Sağlık sigortası (Tüm aile fertlerini kapsayacak şekilde olmalı)
 • Destekleyicinin gelir düzeyini gösteren belge
 • Adli sicil belgesi
 • Yerleşim yeri belgesi.

 

Türkiye’de İkamet İzni Olan Yabancı Eş İle Evlenen Yabancılardan İstenen Belgeler:

 

 • Başvuru Formu
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi
 • 4 Adet fotoğraf
 • Destekleyici eşin Pasaportunun aslı ve fotokopisi
 • Destekleyicinin ikamet veya çalışma izninin aslı ve fotokopisi ( destekleyicinin mülteci veya ikincil koruma statü sahibi olduğu durumlarda bu belgenin aslı ve fotokopisi)
 • Evlilik Cüzdanı
 • Destekleyicinin gelir düzeyini gösteren belge