Hızlı İletişim Formu

UZUN DÖNEM OTURMA İZNİ (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

 Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

 - Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilir.

 - Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

 Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

 Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

 Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

 Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 - Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.)

 - Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,

 - Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,

 - Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,

 - Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

 Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar

 Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar;  askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

 - Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,

 - Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması,

Hallerin de uzun dönem ikamet izni iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.

Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular

 İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır.

 Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

GEREKLİ BELGELER

1-Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu

sayfa ile işlem gören sayfalar)

2-(4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

3-Maddi durumunu ve gelirini gösterir belge veya beyanı  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.) varsa bankada bulunan para miktarını gösterir belge.

4-Geçerli sağlık sigortası yaşa göre özel sağlık sigortası çıkarılır.

5-Kira kontratı noterden onaylı

6-Başvuru formu ( bizim tarafımızdan müracaat sırasında doldurulacak)

7-mail adresi

8-telefon numarası

9- Adres bilgisi

10-Misafir olanlar için noterden misafir taahhütnamesi

11-18 yaş altı çocuklar için apostilli doğum belgesinin noter tasdikli tercümesi

12-18 yaş altı çocuklar için anne veya babadan birisi yanında değil ise olmayan ebeveynin apostilli muvaffakatnamesi

13-Kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi ve ev sahibinin kimlik fotokopisi de talep edilebilir.