Hızlı İletişim Formu

VATANSIZLAR OTURMA İZNİ (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

Genel Bilgi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 50 nci ve 51 inci maddelerinde vatansız kişiler düzenlenmiştir.

Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 47 ila 50 nci maddelerinde vatansız kişiler düzenlenmiştir.

Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişiye vatansız kişi denilmektedir.

Vatansız Kişilere Tanınan Haklar ve Güvenceler

Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin kişilere sağladığı hak ve güvenceler Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler:

Kanunda yer alan ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunmak,

Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmemek,

Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulmak,

Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmak,

5682 sayılı Pasaport Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilmek,

1 BAŞVURU:

Türkiye’ye vatansız olarak gelen ya da Türkiye’de iken vatandaşlığını kaybederek vatansız kişi durumuna düşen kişiler durumlarının tespiti amacıyla bizzat valiliklere başvuruda bulunmakla yükümlüdürler. Başvurusu kabul edilenlere, haklarında verilecek karara kadar geçerli olmak üzere hiçbir harca tabi olmayan “Müracaat Belgesi” düzenlenir. Başvurunun işleme alınmaması: Başka bir ülkenin vatansız kişi kimlik belgesini veya vatansız pasaportunu taşıyan kişilerin başvuruları işleme alınmaz.

2 MÜLAKAT:

Başvuru ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra zorunlu nedenler hariç en geç on beş gün içinde kişiyle mülakat yapılır.

3 VATANSIZLIĞIN TESPİTİ:

Vatansızlığın tespiti Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak en geç doksan gün içinde kişinin vatansız olup olmadığına ilişkin tespit işlemini tamamlar.

4 VATANSIZ KİMLİK BELGESİ:

Valiliklerce vatansız olduğu tespit edilenlere “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” verilmektedir. Harca tabi olmayan bu belge her birey için ayrı olarak düzenlenmektedir. Vatansızlık halinin devamı: Vatansız Kişi Kimlik Belgesi vatansızlık hali devam ettiği sürece her iki yılda bir yenilenmektedir. Ancak başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz.

5 VATANSIZLIK İZNİNİN İPTALİ:

Kişinin vatandaşlık kazanması veya müracaatında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğunun anlaşılması ya da kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında sınır dışı etme kararı alınması halinde “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” iptal edilir.