Hızlı İletişim Formu

TÜRK SOYLU OLANLARA ÇALIŞMA İZİNİ (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni
Türk soylu yabancılara çalışma izni

Türk soylu yabancılar, ilgili kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve görevleri icra etmek üzere Uluslar arası İş Gücü Genel Müdürlüğüne çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Ancak yabancının Türk soylu olduğunun T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlanması zorunludur. Diğer ülke büyükelçilikleri veya konsolosluklarından alınmış belgeler kabul edilmemektedir.

Bu kapsamdaki çalışma izni başvuruları 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye´de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurum, Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun ile bu Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında uluslar arası iş gücü genel müdürlüğü kapsamında değerlendirilmekte, ilgili bakanlıkların da görüşleri alınarak sonuçlandırılmaktadır.