Hızlı İletişim Formu

GEÇİCİ KORUMA ALTINDA OLANLARA ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

  • Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması
  • Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması
  • Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER

  • İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan yabancı sayısı, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez. Ancak, işveren tarafından yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.
  • Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir.
  • Bakanlığa çalışma izin başvurusu için; sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensuplarının Milli Eğitim Bakanlığından ve öğretim üyeleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin almaları gerekir.
  • Ön izin belgesi olmayan başvurular reddedilir.
  • Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez.